پرینت

دسته بندی

دستگاه پنج کاره

با پنج قابلیت
محصولی از کشور چین radium
1. التراسونیک
2. هایفرکانس
3. وکیوم
4. پتر
5. اکسیژن رسان

تولید : کشور چین

مدل دستگاه : تا یک سال دارد

© 2015 ELVAMED, All Rights Reserved. Design By DayTelecom