پرینت

انواع elight و Ipl

انواع IPLها و Elight ها تولید شده توسط کشور های مختلف در قیمت های متفاوت

8 عدد

20 - 120 میلیون

مشاهده

انواع لیزر

5 عدد

75-148 میلیون

مشاهده

دستگاه های لاغری

4 عدد

18 میلیون

مشاهده

Beauty machine

مجموعه دستگاه‌هایی که جهت بهبودی عملکرد پوست  طراحی شده اند. این سری از دستگاه‌ها متناسب برای انواع پوست ها می باشد.

9 نوع

1 الی 15 میلیون

مشاهده

تجهیزات جانبی

0 عدد

به اتمام رسید

مشاهده

© 2015 ELVAMED, All Rights Reserved. Design By DayTelecom