پرینت

درخواست تعمیر دستگاه

یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین تعمیرها ، تعمیر بردهای الکترونیک های تکنولوژی است. کاری که حتی بعضی از شرکت‌های تولید کننده نیز از انجام آن خودداری میکنند و فقط به تعویض برد اقدام مینمایند.
در حال حاضر به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم ها تعویض بردها هزینه بسیار زیادی بر پزشکان تحمیل مینماید.
لذا متخصصین این شرکت با تجارب زیادی که در این زمینه دارند این امکان را فراهم نموده اند تا تعمیر برها در ایران با هزینه کمتری صورت پذیرد.
فرم درخواست تعمیر دستگاه

نام و نام خانوادگی*

نام مرکز یا شرکت

نام دستگاه

مدل دستگاه

سابقه تعمیر داشته؟

شرح تعمیرات انجام شده قبلی

شرح مختصری از مشکل جدید*

تلفن ثابت و یا همراه*

پست الکترونیکی

آدرس

تصویر دستگاه

© 2015 ELVAMED, All Rights Reserved. Design By DayTelecom